DSC_0013.JPG

國定古蹟「虛江嘯臥碣群」是到金門旅遊的人絕對不會錯過的一站,擁有全台澎金馬地區最大面積石刻群的這裡,也是金門八景之一「嘯臥棲雲」(金門縣志誤為「嘯臥雲樓」)的所在地,只是這個堪稱金門最著名的景點,一般人所能看見的並不是全貌。事實上,當年在指定「虛江嘯臥碣群」的古蹟範圍時也沒有把所有的石刻劃進去,像是面積最大的石刻就不再古蹟範圍之內。

DSC_0054.JPG

事實上,這個在金門地方志始祖中《滄海紀遺》一書中稱為《嘯臥亭石刻》的石刻一般人根本無緣親近,與普通遊客遊覽的區域間有長長的水泥牆作為分界線,就算有緣進到這個管制的區域裡,石刻前也常常放了一堆東西,沒有人帶領也不容易找到。

DSC_0036.JPG

這個「虛江嘯臥碣群」中面積最大的石刻,寬220公分,寬187公分,內容是明朝末年幾個文人在遊覽嘯臥亭後所寫的詩句:

茫茫者海蒼蒼者天魚龍下族
日月高懸    洪坦
俯矚大地浮仰觀天日落便欲
乘仙槎因之問海屋 泗清
長風乘高秋來此觀溟渤不知
天際頭決眥是何物 喬遠
柱高軒以遙臨俯滄海焉賞心幸
家之無事聊橫槊而高吟  懋絢
萬曆庚戌秋千候黃懋絢邀
何喬遠與明州國奕李廷倬山人
黏洪坦黃泗清游城隅觀海亭
侯請刊諸石喬遠書以識其詩   

由詩的後記可知,石碣刻於「萬曆庚戌秋」,是明神宗萬曆三十八年(西元1610年)所刻,堪稱金門現存石碣中最具價值者之一。碣文面積高187公分,寬220公分,與「名賢翫跡」石刻相距185公分,是行書體,共12行,詩的文字大小約13-15公分,後記的文字大小約12公分。 

DSC_0016.JPG

加註標點,碑文可以這樣分段:

茫茫者海,蒼蒼者天。魚龍下族,日月高懸。  洪坦

俯矚大地浮,仰觀天日落。便欲乘仙槎,因之問海屋。 泗清

長風乘高秋,來此觀溟渤。不知天際頭,決眥是何物。 喬遠

柱高軒以遙臨,俯滄海焉賞心。幸家之無事,聊橫槊而高吟。  懋絢

萬曆庚戌秋,千候黃懋絢邀何喬遠與明州國奕李廷倬、山人黏洪坦、黃泗清游城隅觀海亭,侯請刊諸石,喬遠書以識其詩。  

萬曆庚戌是明萬曆三十八年(1610),這一年何喬遠已閒賦在家多年,在永寧衛署所操捕本位千戶黃懋絢的邀請下與其他人一起受邀到金門遊歷,並在石頭上題刻。

DSC_0014.JPG

當他們寫完詩後,被何喬遠稱為千侯的黃懋絢另外刻下了「名賢翫跡」四個字來紀念這次的遊歷,並在旁邊落款「懋絢書」。

可惜這次拜訪的時候,石刻前堆滿了雜物,沒有辦法從正面拍這個石刻跟落款。

DSC_0050.JPG

現今所傳的《滄海紀遺》一書《詞翰之紀第九》中收有《嘯臥亭石刻》:

茫茫者海,蒼蒼者天。魚龍下族,日月高懸。 右粘洪坦書

俯矚大地浮,仰觀天日落。便欲乘仙槎,因之問海國。 右黃泗清書

長風乘高秋,來此觀溟渤。不知天際頭,決皆是何物。    右何喬遠書

枉高軒以遙臨,行俯滄海焉賞心。幸國家之無事,聊橫槊而高吟。 右黃懋□書

汪洋滄海,波浪怒來。我有片物,揮之使迴。 右楊弘舉書

這些聯對與詩文中,粘洪坦、黃泗清、何喬遠、黃懋□四位所寫的正是這個石刻的內容。只是《滄海紀遺》成書於明隆慶二年(1568)與碑文落款的年代明萬曆庚戌(三十八年,1610)相差了大約半個世紀,所以除非洪受可以預知未來,書上的這個部分絕對不可能是他寫的,應該是後來流傳的過程中被後人添加進去的。書上並沒有註明這些石刻的年代,所以這個碑文後段的說明文字正好可以補上這個缺漏,也更讓人覺得今本的《滄海紀遺》內容真的是需要整個再重新考據,還原這個「金門地方志始祖」之重要文獻的本來面目。

另外,書上的文字於碑文實體有出入,楊弘舉的詩也不在這塊石頭上。

DSC_0048.JPG

位在遊人罕至角落的詩碑,長期默默承受著風雨,雖然不遠處陣陣傳來的酒香讓空氣中帶有甜美氣息,也讓人頗有醉臥山林的浪漫想像,但附近不知何時長出的相思枝,卻讓石刻有了悲涼的味道。

DSC_0033.JPG

何喬遠是明代泉州晉江人,生於明嘉靖卅七年(1558),卒於明崇禎四年(1631),雖然是萬曆丙戌科進士,卻在仕途上三進三出。我很好奇,不知道他在遊覽嘯臥亭時是什麼樣的心情?

四百年歲月走過,詩人軀體早已灰飛煙滅,留下的詩文鐫刻在巨石之上,「不知天際頭,決皆是何物。」的豪情在長牆阻隔下成為窩居的無奈,只有多情相思樹,低垂的枝條隨風拂去石上累積的塵埃,看守著磐石上的千古纏綿。

文章標籤
創作者介紹
創作者 北雁南飛 的頭像
北雁南飛

北雁南飛-金門

北雁南飛 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()